GNIDY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


GNIDY

jaja wszy i włosiaków; otoczone są chitynowymi osłonkami i mocno przylepiają się do włosów i odzieży. Z gnid w ciągu 2 tyg. wylęgają się młode wszy, które po upływie około 10 dni same zaczynają składać jaja. Ukąszenie i podrażnienie przez ślinę wszy powodują charakterystyczne objawy wszawicy.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.