GLUKAGONOMA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


GLUKAGONOMA

guz wychodzący z komórek alfa 2 wysepek Langerhansa. Powoduje wystąpienie wielu zmian zapalnych skóry, a także cukrzycę. Rozpoznanie ustala się na podstawie podwyższonego poziomu glukagonu w surowicy krwi. Leczeniem z wyboru jest operacyjne usunięcie guza.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.