GŁOS

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


GŁOS

dźwięki wydawane przez aparat głosowy. Przepływ powietrza przez drogi oddechowe powoduje drgania strun głosowych. Uszkodzenie narządu głosotwórczego krtani prowadzi do zaburzeń tonacji głosu tzw. dysfonii. Istotne znaczenie mają zaburzenia głosu o podłożu zawodowym. Według Komisji Ekspertów Unii Europejskiej z zależności od wymagań stawianych narządowi głosu zawody dzieli się na grupy: I (zawody wymagające specjalnej jakości głosu - śpiewacy, mówcy), II (zawody stawiające znaczne wymogi narządowi głosu - nauczyciele, politycy), III (zawody wymagające wydolności głosu ponad przeciętną - np. prawnicy). Od kilku lat w Polsce najczęstszymi chorobami zawodowymi są choroby narządu głosu u nauczycieli. Głos prawidłowy, czyli eufoniczny, powinien być dźwięczny, czysty, pozbawiony komponenty szumowej, o bogatej barwie, z płynnymi zmianami wysokości i głośności, przy czym wysokość powinna odpowiadać płci i rodzajowi głosu. Prawidłowa emisja głosu zależy od: właściwego toru oddechowego, prawidłowej czynności fałdów głosowych, uczynniania rezonatorów nasady oraz wyraźnej artykulacji. Parametry te ocenia się w badaniu foniatrycznym. Obecnie podstawowym badaniem specjalistycznym, pozwalającym precyzyjnie ocenić morfologicznie i czynnościowo stan narządu głosu, jest wideo laryngo stroboskopia. Najczęściej spotykane objawy dysfonii to parestezje gardła i krtani, nawykowe chrząkanie, zmatowienie głosu, zawężenie skali głosu, skrócenie czasu fonacji, okresowe zaniki głosu, utrwalona chrypka z bezgłosem. Początkowo zaburzenia głosu mają charakter czynnościowy, bez zmian morfologicznych w narządzie głosu, a dysfunkcja głosu jest odwracalna, w okresie późniejszym pojawiają się zmiany organiczne na fałdach głosowych. Do chorób zawodowych narządu głosu według obowiązującego obecnie wykazu chorób zawodowych (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. Dz.U. nr 132) zalicza się następujące jednostki chorobowe: guzki głosowe twarde; wtórne zmiany przerostowe fałdów głosowych; niedowład mięśni przywodzących i napinających fałdy głosowe z niedomykalnością fonacyjną głośni i trwałą dysfonią.

Zobacz również, zioła GŁOS:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.