GLOBULINY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


GLOBULINY

grupa białek będąca jednym z głównych składników osocza, stanowią około 35-50 % białka całkowitego. W elektroforezie wydzielono 4 frakcje globulin: a,, a2, p i yglobuliny. Obniżenie stężenia G. stwierdza się w gamma i hipogammaglobulinemiach, w ciężkim niedożywieniu, po rtg terapii i leczeniu cytostatykami, w zespołach nerczycowych. Wzrost stężenia globulin (hiperglobulinemia) występuje w ostrych i przewlekłych stanach zapalnych, chorobach pasożytniczych, rozrostowych układu krwiotwórczego, marskości wątroby, kolagenozach, chorobach autoimmunizacyjnych, zatruciu berylem, sarkoidozie. Globuliny a, - zwiększenie poziomu tych globulin jest najwcześniejszym objawem zapalenia. W skład tych globulin wchodzi: orozomukoid, ry-3,5 glikoproteina, transkortyna, insulina, a.antytrypsyna, czynnik krzepnięcia VII, VIII i IX. Wrodzony niedobór anty-trypsyny prowadzi do rozwoju rozedmy płuc i marskości wątroby w młodym wieku. Globuliny a2 - stanowią około 8% białka całkowitego. Obniżenie stężenia tych globulin jest typowym objawem wirusowego zapalenia wątroby. Globuliny p - stanowią około 11,5 % białka całkowitego. Stężenie jest obniżone w martwicy wątroby, przewlekłej białaczce limfatycznej, podwyższone w końcowym okresie ciąży, cukrzycy, miażdżycy, sarkoidozie, marskości wątroby, kolagenozach. Globuliny y - immunoglobuliny. Stanowią około 20% białka całkowitego. Zawierają 5 klas białek - immunoglobulin (Ig): IgG, IgA, IgM, IgD i IgE. Wzrost stężenia wszystkich klas immunoglobulin jest odpowiedzią na bodziec antygenowy zewnętrzny lub wewnętrzny (gammopatia poliklonalna). Wzrost jednej klasy immunoglobulin (hipergammaglobulinemia - gammopatia monoklonalna), jest wyrazem nowotworowego rozrostu jednorodnej populacji komórek układu chłonnego. W 51% HM. związana jest ze szpiczakiem, w 15% - makroglobulinemią Waldenstroma, w 4% - z nowotworami złośliwymi, w 2% - z białaczkami i chłoniakami, w 1,5% - z marskością wątroby.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.