GLISTNICA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


GLISTNICA

askarydoza; choroba wywoływana przez Glistę ludzką (Ascaris lumbricoides). Jest to pasożyt ludzki o obłym kształcie, osiągający ok. 20-30cm długości, należący do obleńców bytujący w jelicie cienkim. Przyczyną zachorowania jest spożycie dojrzałych jaj zawartych w zanieczyszczonych potrawach lub napojach. Z połkniętego jaja oswobadza się larwa, która wędrując w organizmie może uszkadzać ścianę jelita, wątrobę oraz tkankę płucną. Przy zajęciu płuc najczęstsze objawy to gorączka, kaszel, krwioplucie, duszność, ból za mostkiem, stany spastyczne oskrzeli oraz eozynofilia. Przy inwazji jelitowej występują bóle brzucha, biegunki, brak apetytu, czasami wymioty. Rozpoznanie G. oparte jest na charakterystycznym wyglądzie jaj lub larw w kale i stwierdzeniu eozynofilii. Leczenie to stosowanie odpowiednich leków przeciw robaczycom, zaś podstawą zapobiegania chorobie są dobre warunki sanitarno-higieniczne. Zapobieganie zarażeniom glistą polega na: sanitarnej ochronie gleby i wody przed zanieczyszczeniem odchodami ludzkimi, odpowiednim unieszkodliwianiu i obróbce ścieków używanych do nawożenia gleby, ścisłym przestrzeganiu higieny osobistej, dokładnym myciu owoców i warzyw spożywanych w stanie surowym, okresowej kontroli kału. Według danych WHO ponad miliard ludzi na Ziemi choruje na glistnicę wywołaną przez glistę ludzką.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.