GLIKOSFINGOLIPIDY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


GLIKOSFINGOLIPIDY

cerbrozydy; najprostszymi ich przedstawicielami są galaktozyloceramid (GalCer) i glukozyloceramid (GlcCer). GalCer jest głównym lipidem mieliny, a GlcCer tkanek poza nerwowych, jest on również prekursorem większości bardziej złożonych glikosfingolipidów. Cerebrozydy są składnikami zewnętrznej warstwy błony plazmatycznej, stanowią ważne struktury w kontakcie międzykomórkowym i w komunikowaniu się komórek. Niektóre z nich są antygenami, np. antygenu układu grupowego krwi.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.