GLIKOPROTEIDY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


GLIKOPROTEIDY

białka złożone zawierające komponent cukrowy. Do G., poza albuminami, należy większość białek osocza kiwi, substancje grupowe krwi oraz białka błon komórkowych.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.