GLIKOLIZA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


GLIKOLIZA

szlak reakcji biochemicznych dostarczający energii poprzez katabolizm glukozy. Jest to szlak wyjątkowy, gdyż jego procesy mogą przebiegać zarówno w warunkach tlenowych jak i beztlenowych. Udział tlenu jest jednak niezbędny by doszło do całkowitego utlenienia glukozy, a więc utlenienia również ostatecznego produktu glikolizy - pi-rogronianu. W przypadku braku tlenu powstaje kwas mlekowy, zgodnie z sumarycznym schematem Embdena-Meyerhofa-Parnasa: D-glukoza+2P.+2ADP+2NAD+>2cząstecz-ki pirogronianu-2H,0 + 2ATP + 2NADH + 2H-. (P. - nieorganiczny ortofosforan). Kwas mlekowy wywołuje zakwaszenie środowiska i ból mięśni tzw. zakwasy. Dzięki temu, że glikoliza może być źródłem energii także w warunkach beztlenowych to pozwala to na przeżycie tkanek w warunkach niedotlenienia. Należy zaznaczyć, że glikoliza nie jest drogą utlenienia jedynie glukozy, dotyczy to również innych cukrów prostych jak fruktoza i galaktoza.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.