GLIKOL ETYLENOWY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


GLIKOL ETYLENOWY

organiczny związek chemiczny zaliczany do grupy alkoholi dwuwodorotlenowych. Jest bezbarwną, gęstą i trującą cieczą o słodkim zapachu, mieszającą się bardzo dobrze z wodą i alkoholem etylowym. C. E. stosowany jest jako składnik niezamarzających płynów do chłodnic oraz jako rozpuszczalnik. Do zatruć G. E. dochodzi najczęściej przez spożycie, rzadziej przez wdychanie oparów. Zatrucie drogą pokarmową powoduje objawy upojenia, nudności, wymioty, z ust nie jest jednak wyczuwalny zapach alkoholu. Pojawiają się skurcze mięśni stóp i dłoni oraz zaburzenia oddawania moczu prowadzące do bezmoczu i ostrej niewydolności nerek. Mogą się pojawić zaburzenia oddychania, drgawki a nawet śpiączka. Pierwsza pomoc przy zatruciu to sprowokowanie wymiotów, płukanie żołądka, w ciężkich przypadkach dializa. Dawką śmiertelną dla człowieka, podaną doustnie, jest około 100 ml glikolu.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.