GLIKEMIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


GLIKEMIA

stężenie glukozy w surowicy; stały poziom glukozy we krwi ma istotne znaczenie dla funkcji mózgu. Obniżenie stężenia glukozy w surowicy kiwi - hipoglikemia prowadzić może do utraty świadomości, przy znacznym obniżeniu poziomu cukru do wstrząsu hipoglikemicznego. Podwyższenie poziomu cukru w surowicy - hiperglikemia występuje w cukrzycy.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.