GLICERYNA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


GLICERYNA

glicerol; trój wodorotlenowy alkohol alifatyczny nasycony. Gęsta, bezbarwna i bezwonna ciecz mieszająca się dobrze z wodą i alkoholem. Występuje w tłuszczach roślinnych i zwierzęcych. Fosforylowane pochodne glicerolu są ważnymi związkami pośrednimi w glikolizie beztlenowej.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.