GLEJAK WIELOPOSTACIOWY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


GLEJAK WIELOPOSTACIOWY

(glioblastoma multiforme); najczęstszy (ok. 50%) pierwotny nowotwór ośrodkowego układu nerwowego (OUN). Występuje głównie u mężczyzn w starszym wieku. Zajmuje najczęściej obszar nad namiotem mózgu. Podstawowym leczeniem jest usunięcie chirurgiczne guza i radioterapia. Rokowanie jest złe, większość chorych umiera w ciągu 18 miesięcy od rozpoznania.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.