GIMNASTYKA LECZNICZA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


GIMNASTYKA LECZNICZA

regularne ćwiczenia ruchowe z aktywnym udziałem pacjenta w celu usprawnienia niewydolnego narządu ruchu (np. po udarze mózgu, Ch. Parkinsona, urazach). Ćwiczenia oddechowe zwiększają utlenowanie krwi, popravviają ogólną wydolność organizmu. Odpowiednio dobrane ćwiczenia korygują wady postawy, wyrównują zaniki pewnych grup mięśniowych spowodowanych wadami narządu ruchu. W wieku starszym gimnastyka i ćwiczenia ruchowe spowalniają postęp osteoporozy, wpływają na poprawę funkcji stawów objętych zmianami zwyrodnieniowymi ( ćwiczenia fizyczne; rehablitacja).
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.