GESTOZA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


GESTOZA

zatrucie ciążowe; zespół chorobowy swoisty dla ciąży, najważniejszym pod względem prognostycznym i leczniczym objawem jest nadciśnienie tętnicze. Wyróżnia się: gestozę idiopatyczną - nadciśnienie tętnicze jest uwarunkowane ciążą z towarzyszącym białkomoczem, pojawia się po dwudziestym tygodniu ciąży; gestozę nałożoną-występujące już przed ciążą nadciśnienie i białkomocz w czasie ciąży ulega nasileniu. Pojawia się zwykle już przed dwudziestym tygodniem ciąży. W gestozie idiopatycznej i nałożonej oraz w nadciśnieniu przewlekłym, niezależnym od ciąży może wystąpić stan przed rzucawkowy. Stanowi on bezpośrednie ryzyko dla matki z powodu możliwości wystąpienia krwawienia domózgowego. Dla płodu największe ryzyko występuje w gestozie nałożonej - urodzenie martwego płodu lub śmierć płodu w okresie okołoporodowym występuje u >20% ciężarnych z gestozą tego typu. Główne objawy kliniczne to: nadciśnienie tętnicze - za ciężkie uważa się wartości wyższe od 1 70/ 110 mmHg z charakterystycznym odwróceniem dobowego rytmu ciśnienia tętniczego (największe ciśnienie występuje w nocy); białkomocz -ponad 0,3g'd; obrzęki - obejmują kończyny dolne, twarz i ręce, nie ustępują w pozycji leżącej. Następstwem stanu przed rzucawkowego może być rzucawka (EPH-gestoza, eklampsja) Jest to stan, w którym u ciężarnej z objawami gestozy lub u kobiety w połogu występują drgawki niezwiązane z pierwotną patologią ośrodkowego układu nerwowego. [Rzucawka jest częstą przyczyną śmiertelności matek. Nieznany jest mechanizm patologiczny leżący u jej podłoża, chociaż zwraca się uwagę na skurcz naczyń mózgowych i niedokrwienie mózgu, zawały i wylewy krwi do centralnego układu nerwowego, obrzęk mózgu, rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe, encefalopatia nadciśnieniowa oraz metaboliczna. Przyczyną bezpośrednią jest przypuszczalnie nadmierne wytwarzanie substancji podwyższających ciśnienie tętnicze krwi (np. tromboksanu A,). Przebieg choroby w kolejnych etapach w-gląda zwykle następująco: EPH-gestoza: obrzęki (oEdema), białkomocz (Proteinuria), nadciśnienie (Hypertensio); stan przed rzucawkowy: błyski przed oczami, szum w uszach, bóle głowy, ubytki w polu widzenia, bóle brzucha, nudności, wymioty, niepokój ruchowy, obrzęki podudzi, nadciśnienie > 160/110mmHg; rzucawka: nagłe, uogólnione toniczno-kloniczne napady drgawek z utratą przytomności, często bezdech, najczęściej jest następstwem stanu przedrzucawkowego. W trakcie R. należy ochronić pacjentkę przed niebezpieczeństwem zranień i innych urazów w wyniku drgawek oraz należy wyeliminować bodźce wzrokowe i słuchowe, które mogą wywołać kolejne napady drgawek. Leczenie polega na korekcji zaburzeń gestozy z zapobieganiem drgawkom na oddziale intensywnej opieki medycznej, z monitorowaniem stanu płodu. Głównym lekiem przeciwnadciśnieniowym jest siarczan magnezu.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.