GENETYKA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


GENETYKA

nauka o dziedziczeniu i genach. Określa mechanizmy przekazywania cech dziedzicznych wywierających wpływ na zdrowie i chorobę.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.