GEN

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


GEN

podstawowa jednostka dziedziczenia, zlokalizowana w chromosomach, decydująca o przekazywaniu cech potomstwu. Gen jest odcinkiem łańcucha DNA, zwierającym pewną liczbę nukleotydów, których sekwencja stanowi informację genetyczną. Geny występują także u bakterii i wirusów nie posiadających chromosomów. Geny wykazują znaczną stałość, podczas podziałów komórki w wyniku replikacji DNA powstają dwie identyczne kopie każdego genu. Mutacje, zmieniając sekwencje nukleotydów, prowadzą do powstawania zmienionych postaci danego genu, tzw. allele. W zależności od efektów działania wyróżnia się różne kategorie genów: G. dominujące i recesywne, G. plejotropowe (wpływające na wykształcenie kilku różnych cech), G. kumulatywne (działanie ich sumuje się z działaniem innych genów), G. dopełniające, G. subletalne - obniżające żywotność organizmu lub letalne - prowadzące do jego śmierci, G. epistatyczne i hipostatyczne. Ze względu na mechanizm działania wyróżniamy G. strukturalne (zawierające informację dotyczącą biosyntezy białka) i G. regulatorowe - regulujące aktywność genów strukturalnych.
Zobacz również, zioła GEN:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.