GAZOMETRIA KRWI

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


GAZOMETRIA KRWI

badania wchodzące w skład badań równowagi kwasowo-zasadowej. Jest to pomiar zawartości (% objętości) lub prężności (kPa, mmHg) gazów biorących udział w oddychaniu - tlenu i dwutlenku węgla, we krwi tętniczej, włośniczkowej lub żylnej. We krwi tętniczej prawidłowa prężność tlenu wynosi: 11,3-12,7kPa (85-95 mmHg), zawartość - ok. 20% objętości i wysycenie (saturacja) hemoglobiny ok. 95-98,5. Prężność dwutlenku węgla we krwi tętniczej wynosi ok. 5,3 kPa (40mmHg) i zawartość ok. 50-60% objętości.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.