GAWORZENIE

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


GAWORZENIE

fizjologiczne zachowanie zdrowych niemowląt od 4-6 tyg. życia polegające na wydawaniu nieartykułowanych dźwięków, a w drugim półroczu życia bawienie się rytmicznym powtarzaniem sylab i szeregów zgłosek.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.