GASTROPLEGIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


GASTROPLEGIA

ostre porażenie żołądka; powikłanie to częste jest u chorych operowanych z powodu rozlanego zapalenia otrzewnej. Znaczne rozszerzenie żołądka może poprzez ucisk powodować zaburzenia czynności narządów klatki piersiowej i pozostałych trzewi jamy brzusznej. Objawy kliniczne to: czkawka, częste odbijanie i wymioty zastoinową treścią żołądka.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.