GASTRINOMA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


GASTRINOMA

guz trzustki, umiejscowiony najczęściej w trzustce lub w ścianie dwunastnicy, wytwarzający gastrynę, będący przyczyną zespołu Zollingera-Ellisona. Cechami tego zespołu są: hypergastrynemia, nadmierne wydzielanie soku żołądkowego i agresywna choroba wrzodowa. Zespół Zollingera-Ellisona może stanowić zagrożenie życia, jeśli wystąpią powikłania, takie jak: perforacja wrzodu, krwawienie, niedrożność przewodu pokarmowego. Leczenie najczęściej farmakologiczne za pomocą leków obniżających wytwarzanie kwasu żołądkowego, w razie braku efektu leczenie chirurgiczne - całkowite wycięcie żołądka.


Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.