GASTREKTOMIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


GASTREKTOMIA

wycięcie żołądka; podstawowy zabieg w chirurgii żołądka. Wycięcie żołądka może dotyczyć jego części (częściowa gastrektomia) lub całego narządu. Częściowa gastrektomia była do niedawna podstawowym zabiegiem w chirurgicznym leczeniu choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy. Obecnie częściowe wycięcie zarezerwowane jest dla powikłań choroby wrzodowej (np. zwężenia odźwiernika). Całkowite wycięcie żołądka i zespolenie przełyku z jelitem cienkim jest obecnie obowiązującym zabiegiem przy stwierdzeniu nowotworu złośliwego żołądka.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.