GARDŁO

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


GARDŁO

gardziel; wspólny odcinek dróg oddechowych i pokarmowych, stanowiący przedłużenie jamy ustnej i jamy nosowej, przechodzący dalej w przełyk i krtań. Dzielimy je na część nosową, odgraniczoną od jamy nosowej nozdrzami tylnymi, część ustną, która cieśnią gardzieli łączy się z jamą ustną oraz część krtaniową łącząca się z krtanią. W okolicach wejścia do krtani znajdują się w gardle dwa zachyłki gruszkowate, a w ścianach bocznych części nosowej ujścia gardłowe trąbki słuchowej. W przejściu sklepienia w ścianę tylną położony jest migdałek gardłowy (zwany również trzecim), natomiast przy ujściach trąbki słuchowej znajdują się migdałki trąbkowe. Ściana gardła zbudowana jest z wielu warstw: błony śluzowej, włóknistej, mięśniowej i zewnętrznej. Warstwa mięśniowa składa się z trzech par zwieraczy gardła i dwóch par dźwigaczy. Mięśnie te wraz z mięśniami języka, podniebienia oraz dna jamy ustnej odpowiedzialne są za proces połykania, mający na celu przeniesienie kęsa pożywienia z jamy ustnej do przełyku. Gardło ciągnie się od podstawy czaszki, aż do miejsca przejścia w przełyk, to jest do wysokości szóstego kręgu szyjnego.
Zobacz również, zioła GARDŁO:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.