GANGLIOPLEGIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


GANGLIOPLEGIA

blokada przewodzenia w zwojach autonomicznego układu nerwowego. Środki ganglioplegiczne powodują spadek ciśnienia krwi, tłumią odruchy naczynioruchowe. Z uwagi na działania uboczne obecnie już nie stosowane.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.