GALAKTOZA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


GALAKTOZA

cukier prosty zaliczany do heksoz, zawiera sześć atomów węgla; wchodzi w skład laktozy - dwucukru syntetyzowanego w gruczole sutkowym, który zawarty jest w mleku. W wątrobie ulega przekształceniu w glukozę i może być dalej metabolizowana. Zaburzenia jej metabolizmu prowadzą do galaktozemii i zaćmy.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.