GˇBKA FIBRYNOWA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


GˇBKA FIBRYNOWA

preparat szeroko stosowany do miejscowego hamowania krwawienia szczególnie w trakcie zabiegów operacyjnych narz±dów mi±ższowych i mózgu oraz w stomatologii. Należy do grupy preparatów krwiopochodnych i w krótkim czasie od aplikacji ulega samoistnej degradacji.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własno¶ci± firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialno¶ci za informacje na niej podane.