FUNDOPLIKACJA NISSENA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


FUNDOPLIKACJA NISSENA

zabieg operacyjny mający za zadanie uszczelnić wpust żołądka w przypadku refluksu (zarzucania) żołądkowo-przełykowego. Po zwężeniu rozworu przełykowego przepony (zbliżenie jej odnóg szwami), następuje sfałdowanie krzywizny większej żołądka i powstałym fałdem owija się końcowy odcinek przełyku. Zabieg wykonać można techniką tradycyjną i w laparoskopii.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.