FUMIGANTY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


FUMIGANTY

substancje o dużej prężności par, stosowane w przestrzeniach zamkniętych w celu dezynfekcji magazynów, silosów, okrętów. Działają głównie przez drogi oddechowe, szybko wchłaniając się. Są silnie toksyczne dla człowieka. Dzielą się na tlenowe - tlenek etylenu (GhLO), halogenowe - czterotlenek węgla (C,0.), siarkowe - dwusiarczek węgla (CS,), fosforowe - fosforowodór (PH ), cyjanowe -cyjanowodór (HCN).
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.