FUKOZYDOZA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


FUKOZYDOZA

dziedziczna choroba wynikająca z defektu enzymu szlaku przemiany fukozy; choroba przebiegająca z gromadzeniem glikoprotein zawierających fukozę. W ciężkiej postaci dochodzi do zgonu przed 6 r.ż., w łagodnej objawy pojawiają się około 4 roku życia z opóźnieniem psychoruchowym, powiększeniem wątroby i śledziony oraz postępującą degradacją umysłową.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.