FUGA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


FUGA

rodzaj nieprawidłowej reakcji psychicznej, polegającej na ucieczce z aktualnej sytuacji życiowej, miejsca pobytu, z jednoczesną niepamięcią dotychczasowych wydarzeń oraz własnej tożsamości. Występuje u osób predysponowanych jako reakcja na przykre bodźce psychiczne.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.