FRUSTRACJA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


FRUSTRACJA

sytuacja, w której nastawione na cel działanie zostaje uniemożliwione. Negatywny stan emocjonalny (złość, gniew), wywołany zablokowaniem aktywności ukierunkowanej na cel.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.