FRUKTOZURIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


FRUKTOZURIA

dziedziczne, bezobjawowe wydalanie fruktozy w moczu spowodowane brakiem enzymu odpowiedzialnego za jej przemiany w organizmie. Ten łagodny defekt uniemożliwia spożytkowanie fruktozy zawartej w spożywanych pokarmach. Nie wymaga leczenia. Może być objawem fruktozemii.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.