FRANKA-STARLIGA PRAWO

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


FRANKA-STARLIGA PRAWO

zależność, według której praca wykonana przez mięsień serca w czasie skurczu jest proporcjonalna do napięcia włókien mięśniowych w czasie późnego rozkurczu. Wraz ze wzrostem ciśnienia napełniania lewej komory następuje proporcjonalny wzrost objętości wyrzutowej serca.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.