FOTOPLETYZMOGRAFIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


FOTOPLETYZMOGRAFIA

metoda badania żył wykorzystująca przetwornik podczerwieni. Wykorzystuje ona zdolność krążącej krwi do zmniejszania odbicia światła emitowanego ze źródła. Bada się wypełnienie żył skóry (do głębokości 2mm). Czas trwania wypełnienia żylnego jest proporcjonalny do ciśnienia żylnego i stopnia poszerzenia żył w obszarach głębszych. Ocenie podlegają też zmiany wywołane napinaniem mięśni podudzia - fotopletyzmografia dynamiczna.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.