FOTOPIGMENTY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


FOTOPIGMENTY

substancje światłoczułe, znajdujące się w receptorach siatkówki (komórki wzrokowe pręcikowo i czopkonośne). F. światłoczuły pręcikowy to rodopsyna, a czopkowy składa się z kilku związków o wrażliwości na fale świetlne o różnej długości (widzenie barw). Wszystkie substancje światłoczułe mają zbliżoną budowę chemiczną; składają się z dwóch fragmentów: białka - opsyny i części prostetycznej - retinalu, będącego pochodną witaminy A. F. różnią się między sobą budową części białkowej.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.