FOTON

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


FOTON

cząstki energii (porcje) będące właściwością światła (postać korpuskularna, obok falowej - elektomagnetycznej). Energia F. zmienia się w zależności od długości fal świetlnych, im krótsza fala tym więcej niesie energii.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.