FOSGEN

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


FOSGEN

silnie trujący bezbarwny gaz, o słabej woni gnijącego siana. Jest substratem dla przemysłu chemicznego, lecz także groźnym gazem bojowym (bojowy środek trujący). Działa bezpośrednio na drogi oddechowe, prawdopodobnie przez uwalnianie kwasu solnego w płucach. Powoduje objawy ciężkiego obrzęku płuc po kilkugodzinnym okresie bezobjawowym.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.