FOSFORYLACJA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


FOSFORYLACJA

reakcja przyłączania grupy fosforanowej do jakiejś cząsteczki. Do jej przeprowadzenia konieczna jest energia, która zostaje zmagazynowana w wiązaniu chemicznym i może być w razie potrzeby uwalniana w procesie defosforylacji. W jej wyniku powstaję najważniejszy związek energetyczny organizmów zwierzęcych - ATR
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.