FOSFORANY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


FOSFORANY

sole kwasu ortofosforowego; mają duże znaczenie dla prawidłowego przebiegu procesów biologicznych, przede wszystkim związanych z tworzeniem energii. Ich niedobór (hipofosfatemia) pojawia się często u chorych dializowanych oraz u niedializowanych z niewydolnością nerek i po ich przeszczepie (przyjmowanie dużych ilości leków wiążących fosforany w przewodzie pokarmowym). Jest też zagrożeniem u osób żywionych przewlekle dożylnie i u alkoholików. Objawami są: osteomalacja, zaburzenia świadomości, neuropatie, osłabienie mięśni, hemoliza i niedotlenienie tkanek (związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem erytrocytów).
Zobacz również, zioła FOSFORANY:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.