FOSFOR

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


FOSFOR

(P, phosphorus); niezbędny dla metabolizmu, pierwiastek niemetaliczny. Stanowi około 1% masy dorosłego człowieka, występując pod postacią związków organicznych i nieorganicznych głównie w kośćcu w postaci trudno rozpuszczalnych fosforanów wapniowych. Jest bardzo toksyczny, postać czysta na skórze powoduje martwicę, a wchłonięty wywołuje niewydolność krążeńiowo-oddechową. W żywności związki F. występują w serach, żółtkach jaj, podrobach, mięsie. Jego wchłanianie w przewodzie pokarmowym ogranicza wchłanianie wapnia. Wiele związków fosforu (fosforek cynku, glinu czy wapnia) znajduje zastosowanie w trutkach na gryzonie, są toksyczne dla ludzi (nudności, wymioty i po okresie utajenia spadek ciśnienia krwi, utratę przytomności, duszność, drgawki, uszkodzenie wątroby)

Zobacz również, zioła FOSFOR:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.