FOSFOKINAZY BIAŁKOWE

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


FOSFOKINAZY BIAŁKOWE

enzymy wewnątrzkomórkowe katalizujące fosforyzację białek. Są przekaźnikami informacji wewnątrz komórek. Ich działanie jest przerywane przez fosfatazy białkowe.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.