FOSFATAZA ALKALICZNA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


FOSFATAZA ALKALICZNA

ważny, nieswoisty enzym, katalizujący przemiany fosforanów, aktywny w osteoblastach, wątrobie, kanalikach nerkowych. Wzrost jego aktywności we krwi obserwuje się w krzywicy, osteomalacji, chorobie Pageta, nowotworach kości, oskrzeli wątroby oraz żółtaczce. Jej aktywność maleje w zaburzeniach wzrostu kości
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.