FORMALINA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


FORMALINA

40% roztwór wodny formaldehydu; używana jest do konserwowania preparatów anatomicznych i zoologicznych, utrwalania preparatów histologicznych i wyrobu niektórych szczepionek. Ma silne działanie drażniące (oczy, drogi oddechowe, skóra). Po wchłonięciu ma działanie narkotyczne, może powodować uszkodzenie nerek i trzustki, a w większych dawkach śmierć.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.