FORAMINOTOMIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


FORAMINOTOMIA

zabieg operacyjny polegający na powiększeniu (poprzez wycięcie brzegów) otworów międzykręgowych, w miejscach ucisku na korzenie nerwów rdzeniowych. Stosowana w zespołach bólowych kręgosłupa wynikających ze zmian zwyrodnieniowo-zniekształcających lub urazów.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.