FOLIKULOTROPINA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


FOLIKULOTROPINA

FSH, folitropina; hormon gonadotropowy (wpływający na gonady) przedniego płata przysadki mózgowej, którego synteza i uwalnianie jest pod wpływem 2 mechanizmów. Jeden (toniczny) stymuluje wydzielanie folikulotropiny do podstawowej wysokości, bez możliwości zmian, a drugi dysponuje mechanizmem regulującym cyklicznofalowym, w następstwie doprowadzając do jajeczkowania i wytwarzania ciałka żółtego. Również zmiany stężeń estrogenów, poprzez neurohormony podwzgórza (foliberyna) wpływają zwrotnie na wydzielanie folitropiny. Zmiany aktywności podwzgórza w przebiegu cyklu płciowego kobiet powodują wzrost poziomu folitropiny przed krwawieniem miesiączkowym i po uzyskaniu plateau między 5 a 9 dniem notuje się ponowne jego zwiększenie. U mężczyzn pobudza czynność komórek Sertoliego w kanalikach nasiennych jądra. W okresie zbliżania się do menopauzy po-ziom gonadotropin stopniowo rośnie (malejąca wrażliwość jajnika na czynnik pobudzający) i zanika jego cykliczność.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.