FOBIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


FOBIA

nerwica fobii; zaburzenia nerwicowe, charakteryzujące się obecnością nieracjonalnych lub nadmiernych lęków przed przedmiotami, sytuacjami lub czynnościami, które w zasadzie nie są niebezpieczne ani też nie są prawdziwym źródłem lęku. Lęk jest objawem dominującym. Kobiety chorują częściej niż mężczyźni, istnieje także rodzinne obciążenie tendencją do rozwoju choroby. Z lękiem współistnieje silne pobudzenie układu współczulnego. Często prawdziwe źródło lęku pozostaje nieuświadomione, a obiekt fobii jest tylko jego symbolem, reakcja F. jest więc reakcją wyuczoną (ekspozycja na przypadkowy bodziec w chwili pojawienia się pierwszego napadu paniki wywołanego wewnętrznym impulsem ma decydujące znaczenie dla wybrania symbolu). Każda myśl o przedmiocie fobii wystarczy by wywołać lęk, który narasta prowadząc do paniki. Unikanie bodźca prowadzi często do znaczących zaburzeń normalnego funkcjonowania, choć niekiedy dochodzi do zachowań przeciwstawiających się fobii (poszukiwanie sytuacji, często niebezpiecznych, które wyzwalają fobię np. człowiek cierpiący na lęk wysokości zostaje alpinistą). Najczęstszą postacią jest agorafobia (stanowiąc ok. 60% fobii) - czyli lęk otwartej przestrzeni, objawiający się zniewalającym strachem przed otwartą przestrzenią. Człowiek z agorafobia odczuwa strach przed samodzielnym chodzeniem pustą ulicą lub przejściem przez pusty plac itp. Skrajnie nasilona agorafobia może doprowadzić do uniemożliwienia opuszczenia własnego pokoju. Często lęk nie pojawia się, jeżeli osoba chora jest w towarzystwie drugiej, z którą pozostaje w bliskim związku (przymusowy towarzysz). Częstą fobią jest również akrofobia (lęk wysokości) - czyli objawia się lękiem przed wchodzeniem na duże wysokości, lataniem samolotem czy przebywaniu w miejscach otwartych o stromym spadku (np. wyglądaniem przez okno). Innymi postaciami fobii są: fobie proste (izolowane) będące lękami przed przedmiotami lub sytuacjami (czasem okresowo pojawiają się w dzieciństwie np. lęk przed ciemnością) oraz fobie społeczne, czyli lęk przed czynnościami (wyzwalany obecnością innych osób z obawą poniżenia i skrępowania np. lęk przed zaczerwienieniem się). Gwałtowne pojawienie się fobii może zapowiadać psychozę. Leczenie należy do psychoterapeutów.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.