FLUOROOCTANY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


FLUOROOCTANY

silnie trujące związki wykorzystywane w trutkach na gryzonie. Trujące także dla człowieka; wywołują zaburzenia funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego (pobudzenie, drgawki) i serca (migotanie komór).
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.