FLUOROCRAFIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


FLUOROCRAFIA

zdjęcia małoobrazkowe, metoda badania radiologicznego używana do szybkiego wykonywania zdjęć małego formatu (klatki piersiowej) wykorzystywana do masowych badań profilaktycznych oraz angiografii. Polega na fotografowaniu obrazu powstałego na ekranie fluorescencyjnym.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.