FLUORKI

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


FLUORKI

liczna grupa związków fluoru wykorzystywanych w przemyśle - np. fluorek sodu (NaF), fluorek glinu (ALF3) i fluorek krzemu (SiF4), do konserwacji drewna i jako środki owadobójcze. Dla ludzi toksyczne (podrażnienia skóry i dróg oddechowych, zaburzenia pracy nerek i układu nerwowego).
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.