FLEMING ALEKSANDER

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


FLEMING ALEKSANDER

(1881-1955); angielski lekarz, prowadził intensywne badania nad hodowlami paciorkowców. Przypadkowe zakażenie hodowli pleśnią, która hamowała rozwój bakterii (zjawisko antybiozy) doprowadziła do odkrycia (w 1928 roku) pierwszego antybiotyku - penicyliny. Po jej odkryciu aż 12 lat musiało upłynąć, aby udało się uzyskać ilość antybiotyku wystarczającą do wyleczenia człowieka.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.