FLAWOHEMOPROTEINA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


FLAWOHEMOPROTEINA

białko związane z hemem, które stanowi czujnik zawartości tlenu (białka takie występują w wielu, nawet bardzo prymitywnych organizmach). Stanowi składnik niektórych komórek kłębków szyjnych chemoreceptory tętnic szyjnych.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.